TIN TỨC nhà nông

CTY TNHH TM DV NÔNG NGHIỆP XUÂN HƯƠNG thí nghiệm nuôi cây nấm MYCORRHIZA trên cây bắp


Sau hơn hai tháng thực nghiệm sản xuất  chế phẩm nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza băng cách nhân nấm trêm ở  rễ cây bắp và cây cao lương từ chủng nấm trong nước và Mỹ, Công Ty NN Xuân Hương đã thu hoạch rễ đã nhiễm nấm và lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng bào tử nấm trước khi đưa vào sãn xuất thử.Bộ rễ nhiễm chủng nấm Mycorrhiza trong nước

Bộ rễ nhiễm chủng nấm Mycorrhiza trong nướcBộ rễ nhiễm chủng nấm Mycorrhiza từ Mỹ


Bộ rễ  không nhiễm nấm ( đối chứng)