Kết Quả Thực Nghiệm

Vườn Cà Phê Lâm Đồng

Đến nay, diện tích cà phê tại Lâm Đồng đạt hơn 152 nghìn ha; trong đó, diện tích cà phê kinh doanh hơn 144 nghìn ha, năng suất bình quân đạt 28,3 tạ/ha, sản lượng hơn 407 nghìn tấn. Qua ba năm, Lâm Đồng đã trồng mới, tái canh và cải tạo hơn 24,7 nghìn ha cà phê, đạt 108% kế hoạch. Nhiều mô hình chuyển đổi giống cà phê đạt năng suất vượt trội, từ 7-8 tấn/ha. Năm 2014, cà phê xuất khẩu đạt 86,3 nghìn tấn, với giá trị hơn 180,6 nghìn USD.

Cách bón
- Phân lân: rải đều trên mặt, cách gốc 30-40cm. Lưu ý: Không được trộn phân lân nung chảy với phân đạm.
- Phân đạm và kali có thể trộn đều và bón ngay. Đào rãnh chung quanh tán cây cà phê, rộng 10-15cm, sâu 5cm, rải phân đều và lấp đất.