Kết Quả Thực Nghiệm

Vườn quýt Hồng Lai Vung

Vườn quít hồng tại huyện Lai Vung - Đồng Tháp đang hợp tác với Công ty TNHH TM-DV Nông nghiệp Xuân Hương sử dụng phân AVI theo từng giai đoạn phát triển của cây quít để bảo vệ môi trường và tăng năng suất cây trồng với nấm rễ cộng sinh Mycorhyza.