Kết Quả Thực Nghiệm

Cây tiêu tại Lộc Ninh - Bình Phước

Vườn tiêu của gia đình chị Hướng, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện B, huyện Lộc Ninh - Bình Phước đã sử dụng nấm rễ cộng sinh Mycorhyza để trị bệnh chết bất ngờ trên cây tiêu và phục hồi vườn tiêu với phân bón lá AVI 30-10-10; 10-52-10 và 3-1-5.