Kết Quả Thực Nghiệm
Vườn quít hồng tại huyện Lai Vung - Đồng Tháp đang hợp tác với Công ty TNHH TM-DV Nông nghiệp Xuân Hương sử dụng phân AVI theo từng giai đoạn phát triển của cây quít để bảo vệ môi trường và tăng...
Vụ mùa chôm chôm 2015, vườn nhà anh Triều sử dụng chế phậm nấm rễ cộng sinh Mycorhyza và phân bón lá AVI 30-10-10; 10-52-10 và 3-1-5 cho kết quả rất tốt và còn tiếp tục sử dụng cho vụ mùa 2016.
Công ty TNHH TM-DV Nông nghiệp Xuân Hương đang trình diễn thí điểm trên xoài cát Hòa Lộc tại xã Bình Hàng Trung, huyện Cao lãnh - Tỉnh Đồng Tháp. Ảnh cây xoài tháng thứ 3 kể từ khi cắt cành làm gốc...
Công Ty Nông Nghiệp Xuân Hương đã thực nghiệm phân bón lá AVI cho kết quả tốt.
Trình diễn kỹ thuật phân bón lá AVI trên đậu xanh ở Nha Hố -Ninh Sơn – Ninh Thuận trong vụ Đông Xuân 2016.
Tháng 03/2017, Công ty TNHH TM DV Nông Nghiệp Xuân Hương thử nghiệm thành công giống lúa 504 trên cánh đồng anh Sall tỉnh An Giang, vụ mùa cho kết quả ngoài mong đợi. Hơn thế nữa, gạo này còn được...
Vườn tiêu của gia đình chị Hướng, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện B, huyện Lộc Ninh - Bình Phước đã sử dụng nấm rễ cộng sinh Mycorhyza để trị bệnh chết bất ngờ trên cây tiêu và phục hồi vườn tiêu với...
Thự nghiệm ứng dụng Phân Avi trên cây lúa Ngọc Đỏ Hương Dứa Đông Xuân của Hợp Tác Xã lúa giống Anh Dũng tại Huyện Lấp Vò Tĩnh Đồng Tháp
Gia đình anh Phan Đình Hiếu, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng có 7 ha cà phê. Cách đây vài tháng, anh đã nhổ bỏ hơn 3ha cà phê có độ tuổi gần 30 năm để trồng lại. Mặc dù đã tốn kém khá nhiều chi phí...