Kết Quả Thực Nghiệm

LÚA SỬ DỤNG PHÂN AVI CHO KẾT QUẢ GẠO SẠCH

Tháng 03/2017, Công ty TNHH TM DV Nông Nghiệp Xuân Hương thử nghiệm thành công giống lúa 504 trên cánh đồng anh Sall tỉnh An Giang, vụ mùa cho kết quả ngoài mong đợi.

Hơn thế nữa, gạo này còn được Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận là gạo sạch.GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM