Kết Quả Thực Nghiệm

Mãng cầu xiêm ở Tân Quý Đông

Bài tin thực nghiệm sử dụng chế phẩm sinh học nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza trên cây mãng cầu xiên ở Tân Quí Đông giúp cây chịu hạn và nhiểm mặn tốt hơn do Công Ty Nông Nghiệp Xuân Hương cùng Khuyến Nông. Đây là cách bón của Malaysia đưa bào tử Mycorrhiza vào trong rể nhanh.

Với diện tích 170 ha mãng cầu xiêm tại Huyện Tân Phú Đông đang bị hạn hán và xâm mặn có nguy cơ chết dần. Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH TM-DV Nông nghiệp Xuân Hương đang dùng chế phẩm nấm cộng sinh rễ Mycorhyza nhằm phục hồi cho cây mãng cầu xiêm ghép gốc bình bát của hộ gia đình anh Điền tại xã Tân Phú, Huyện Tân Phú Đông tháng 2/2016.