Kết Quả Thực Nghiệm

Phân bón AVI thực nghiệm trên cây táo Ninh Thuận

Diện tích trồng táo trên địa bàn toàn Tỉnh Ninh Thuận khoảng 1.000 ha, năng suất bình quân 30 tấn/ha, sản lượng 30.000 tấn/năm. Nhưng trong những năm gần đây, táo Phan Rang đã được nhiều người biết đến hơn, thị trường tiêu thụ được mở rộng nên người dân trong Tỉnh tập trung đầu tư thâm canh mở rộng diện tích. 

Biện pháp bón phân và tưới nước là hai biện pháp quan trọng cho năng suất và chất lượng táo. Trong giai đoạn cho quả với tán lá màu xanh, các nhà vườn đã dùng phân bón lá AVI NPK 5-10-40 hay 3-1-5 để cân đối dinh dưỡng cho táo, kết quả thực nghiệm cho thấy chất lượng trái táo cứng, giòn và ngọt hơn. Công Ty Nông Nghiệp Xuân Hương đã thực nghiệm phân bón lá AVI cho kết quả tốt, được rất nhiều nhà vườn tin tưởng sử dụng phân bón AVI, đồng thời giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến các khu vực lân cận cùng sử dụng.