TIN TỨC nhà nông
Vườn quít hồng tại huyện Lai Vung - Đồng Tháp đang hợp tác với Công ty TNHH TM-DV Nông nghiệp Xuân Hương sử dụng phân AVI theo từng giai đoạn phát triển của cây quít để bảo vệ môi trường và tăng...
Vụ mùa chôm chôm 2015, vườn nhà anh Triều sử dụng chế phậm nấm rễ cộng sinh Mycorhyza và phân bón lá AVI 30-10-10; 10-52-10 và 3-1-5 cho kết quả rất tốt và còn tiếp tục sử dụng cho vụ mùa 2016.
Công ty TNHH TM-DV Nông nghiệp Xuân Hương đang trình diễn thí điểm trên xoài cát Hòa Lộc tại xã Bình Hàng Trung, huyện Cao lãnh - Tỉnh Đồng Tháp. Ảnh cây xoài tháng thứ 3 kể từ khi cắt cành làm gốc...
Công Ty Nông Nghiệp Xuân Hương đã thực nghiệm phân bón lá AVI cho kết quả tốt.
Sau hơn hai tháng thực nghiệm sản xuất chế phẩm nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza bằng cách nhân nấm trêm ở rễ cây bắp và cây cao lương từ chủng nấm trong nước và Mỹ, Công Ty NN Xuân Hương đã thu...