Kết Quả Thực Nghiệm

Vườn xoài cát Hòa Lộc Đồng Tháp

Công ty TNHH TM-DV Nông nghiệp Xuân Hương đang trình diễn thí điểm trên xoài cát Hòa Lộc tại xã Bình Hàng Trung, huyện Cao lãnh - Tỉnh Đồng Tháp. Ảnh cây xoài tháng thứ 3 kể từ khi cắt cành làm gốc đang phát triển lá non rất tốt sau khi dùng chế phẩm nấm rễ cộng sinh Mycorhyza và phân bón lá AVI 30-10-10; 4-1-3 có pha thuốc BVTV sinh học AVI 3-0-9 và 10-52-10.

Vùng xoài trồng lớn nhất ở nước ta là Đồng Bằng Sông Cửu Long với 43.000 ha chiếm 49,25% xoài trong nước. Trong 10 năm (2000 – 2010) các tỉnh có diện tích xoài tăng nhiều nhất là Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang... Trong đó, tỉnh Đồng Tháp là tỉnh có diện tích trồng Xoài và sản lượng Xoài đứng thứ 2 sau tỉnh Đồng Nai.

Đặc biệt thành phố Cao Lãnh diện tích trồng cây ăn trái trên 2.500 ha chủ yếu là xoài, trong đó diện tích đã cho thu hoạch ổn định trên 70%. Theo điều tra đánh giá chuỗi cung ứng xoài ở Đồng Tháp, kết quả cho thấy tỉnh Đồng Tháp có các điều kiện khí hậu, đất đai thích hợp, có thể canh tác xoài và cho thu hoạch từ 6 - 8 tháng trong năm.

Một số giống chính như xoài ‘Cát Chu’, ‘Cát Hòa Lộc’, xoài ghép ‘Ghép’ và một số giống xoài mới cũng phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu như là xoài ‘Khew Sa Voi’ của Thái Lan và giống xoài Đài Loan. Trong đó, xoài Cát Chu trồng tại Cao Lãnh có chất lượng nổi tiếng ít xơ lại vừa thơm ngon ở  Xoài Cát chu đã đước xuất khẩu sang thị trường Nhật.

Trong những năm gần đây Công Ty EMU (Úc) đưa các giống xoài Úc như Kensington, phát triển mạnh ở vùng Khánh hòa. Hiện nay diện tích xoài Úc vùng nay cũng trên 2.000 ha. Để phát triển nhanh họ dùng gốc xoài giống Canh nông, Thủy triều là gốc ghép cho xoài Úc. Công Ty này học muốn xoài của họ luôn có mặt trên thị trường thế giới do thời gian thu hoạch xoài ô Úc và Việt nam khác nhau.

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xuân Hương đã kết hợp với Trung Tâm Khuyến Nông Đồng Tháp và Công Ty EMU thực nghiệm mô hình trình diễn phân bón lá AVI ở các phân có công thức khác nhau NPK cho phù hợp với nhu cầu của xoài qua các giai đoạn sinh trưởng như dùng 30-10-10 sau khi thu hoạch, 0-52-10 tạo mẩm hoa, kích thích ra hoa tăng tỷ lệ đậu quả.

Để nâng cao đề kháng cây trồng hoặc nâng cao chất lượng trái dùng 5-10-40 hay phân bón lá hữu cơ 4-1-3 hay 3-1-5. Công Ty có nhiều chủng loại mà nông dân có thể tham khảo chọn lựa với tư vấn của các chuyên viên của Công Ty.

Sau khi thực hiện mô hình trình diễn kỹ thuật ở Đồng Tháp và Khánh hòa, Công Ty NN Xuân Hương đưa ra qui trình bón phân lá AVI để khuyên cáo cho nông dân và cán bộ khuyên nông áp dụng. Phân bón lá AVI đáp ứng yêu cầu về phân bón của tiêu chuẩn  thực hành canh tác tốt (VietGAP hay GlobalGAP).