Gạo Sạch

Gạo PHKA RUMDUOL (CPC)

Đặt Mua

Mô Tả:

Gieo trồng 9 tháng không phân bón, không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản. Được thế giới bình chọn là gạo sạch và ngon nhất thế giới 3 năm liên tiếp 2012 - 2013 - 2014 tại Hội chợ Nông Nghiệp Thái Lan (Nguồn Internet). ...

Gieo trồng 9 tháng không phân bón, không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản. Được thế giới bình chọn là gạo sạch và ngon nhất thế giới 3 năm liên tiếp 2012 - 2013 - 2014 tại Hội chợ Nông Nghiệp Thái Lan (Nguồn Internet). ...

1 Sản phẩm khác